Bahn + Bus -

Fernverkehr + Nahverkehr


Information for Ukrainian refugees about entering and travelling within Germany

Informationen für ukrainische Flüchtlinge zur Einreise und zum Reisen innerhalb Deutschlands

Help Ukraine Ticket

Шановні українські пасажири!

Маючи при собі український (закордонний) паспорт чи ID-картку, ви маєте можливість безкоштовного проїзду в поїздах до Берліну, Дрездену, Нюрнбергу та Мюнхену; наявність квитка за цими маршрутами не потрібна.

Але якщо ви плануєте їхати далі від вище вказаних міст, то вам необхідно звернутися в Центр подорожуючих німецької залізниці «DB Reisezentrum» чи в представницьку агенцію компанії «DB» та отримати безкоштовний квиток з позначкою „helpukraine“ («допомогадляукраїни»). Квиток дає право на проїзд у вагонах 2-го класу і дійсний до кінцевої точки призначення. Під час перевірки квитків пред’явіть, будь ласка, борд-провіднику поїзда документ, що засвідчує вашу особу: український (закордонний) паспорт чи ID-картку.

Інформація про Вашу поїздку та прибуття до Німеччини

Часті запитання щодо надання допомоги Україні

Для в’їзду до Німеччини достатньо мати паспорт громадянина України або посвідчення особи, видане в Україні. У такий спосіб ви зможете дістатися до місця призначення на будь-якому поїзді ближнього прямування.

Щоб продовжити подорож поїздом дальнього прямування, ви можете отримати безкоштовний квиток „helpukraine“ у центрі обслуговування пасажирів DB. Вам видадуть квиток до бажаного місця призначення (навіть якщо він знаходиться в іншій країні).

З 01.03.2022 р. біженцям з України, які в’їжджають до Німеччини з Польщі, Чехії та Австрії, достатньо мати при собі паспорт. Квиток не потрібний.
Якщо після прибуття до місця призначення ви вирішите поїхати до друзів, родичів або знайомих потягами далекого сполучення (ICE, TGV, RJX, IC/EC), то можете оформити безкоштовний квиток helpukraine у будь-якому центрі обслуговування DB Reisezentrum або агенції DB.
Для проїзду у поїздах приміського сполучення квиток не потрібний, достатньо лише мати при собі документ, що засвідчує особу.

Після прибуття до Німеччини зі сходу ви можете отримати в центрі обслуговування DB або агенції DB безкоштовний квиток helpukraine до бажаного місця призначення. Це також може бути інша країна.
Ми ще узгоджуємо деталі із залізницями інших країн, з якими співпрацюємо. Наразі ви можете поїхати до таких країн:
Бельгія, Данія, Франція (потягами ICE, TGV і Thalys), Люксембург, Нідерланди, Австрія, Польща, Швейцарія, Словаччина, Чехія, а також до провінції Південний Тіроль в Італії, якщо поїдете на поїзді Eurocity, що прямує до Верони, Болоньї або Венеції.

Так, дітей можна брати. Для дітей до 15 років квитки не видаються, натомість їхні дані зазначаються на квитках, виданих для дорослих.

Можна брати собак. Собака має бути на повідці й не повинна заважати іншим пасажирам.

Поки що строк дії не встановлений, тому правило діятиме, доки не буде оголошено інше.

З квитком „helpukraine“ ви можете дістатися до місця призначення протягом 2 днів.

Квитки „helpukraine“ діють для всіх поїздів DB дальнього прямування. Вони також дають право на користування поїздами ближнього прямування, щоб дістатися до потрібного вокзалу для пересадки на поїзд дальнього прямування або місця призначення після подорожі поїздом дальнього прямування.

Help Ukraine Ticket

Уважаемые украинские пассажиры!

При наличии у вас украинского (заграничного) паспорта или ID-карты, вы имеете возможность бесплатного проезда в поездах до Берлина, Дрездена, Нюрнберга и Мюнхена; по этим маршрутам проездной документ не нужен.

В случае необходимости дальнейшего передвижения от выше указанных городов, вам необходимо обратиться в Справочный центр «DB Reisezentrum» или в агентство компании «DB» и получить бесплатный проездной билет с отметкой „helpukraine“ («помощьдляукраины»). Такой билет дает право на проезд в вагонах 2-го класса и действует до конечного пункта назначения. Во время проверки билетов предъявите, пожалуйста, борт-проводнику ваш украинский (заграничный) паспорт или ID-карту.

Информация о Вашей поездке и Вашем прибытии в Германию

Частые вопросы относительно оказания помощи Украине

Для въезда в Германию достаточно иметь при себе паспорт гражданина Украины или удостоверение личности, выданное в Украине. Так вы сможете добраться до пункта назначения на любом поезде ближнего следования.

Чтобы продолжить путешествие на поезде дальнего следования, вы можете получить бесплатный билет „helpukraine“ в центре обслуживания пассажиров DB. Вам выдадут билет до желаемого пункта назначения (даже если он находится в другой стране).

С 01.03.2022 г. беженцам из Украины, въезжающим в Германию из Польши, Чехии и Австрии, достаточно иметь при себе паспорт. Билет не нужен.
Если после прибытия в пункт назначения вы решите поехать к друзьям, родственникам или знакомым поездом дальнего следования (ICE, TGV, RJX, IC/EC), то можете получить бесплатный билет helpukraine в любом центре обслуживания DB или агентстве DB. Для проезда в поездах пригородного сообщения вам не нужно покупать проездной билет; достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

После прибытия в Германию с востока вы можете получить в центре обслуживания DB или агентстве DB бесплатный билет helpukraine до желаемого пункта назначения. Это может быть и другая страна.
Мы все еще согласовываем детали с железными дорогами других стран, с которыми сотрудничаем. В настоящее время вы можете поехать в следующие страны:
Бельгия, Дания, Франция (поездами ICE, TGV и Thalys), Люксембург, Нидерланды, Австрия, Польша, Швейцария, Словакия, Чехия, а также в провинцию Италии Южный Тироль, если сядете на поезд Eurocity, следующий в Верону, Болонью или Венецию.

Да, детей можно брать. Детям до 15 лет билеты не выдаются, их данные указываются на билете, выданном для взрослого.

Можно брать собак. Собака должна быть на поводке и не должна мешать другим пассажирам.

Срок действия пока что не установлен, так что оно будет действовать, пока не будет объявлено иное.

С билетом „helpukraine“ можно добраться до пункта назначения в течение 2 дней.

Билеты „helpukraine“ действуют для всех поездов DB дальнего следования. Они также дают право пользования поездами ближнего следования, чтобы добраться до нужного вокзала для пересадки на поезд дальнего следования или до пункта назначения после путешествия на поезде дальнего следования.

Help Ukraine Ticket

Dear Traveller,

You can travel with your Ukrainian passport/ID card to Berlin, Dresden, Nuremberg and Munich. You do not need a ticket.

If you wish to continue your journey, you can get a free "helpukraine" ticket valid in 2nd class to your desired destination at a DB Reisezentrum (DB Travel Centre) or at a DB agency. Please show your Ukrainian ID (passport/ ID card) to the ticket inspector on the train upon request.

Information about your journey and arrival in Germany

Assistance for Ukraine: FAQs

Help Ukraine Ticket

Lieber Reisegast,

Sie haben die Möglichkeit mit Ihrem ukrainischen Pass/ID bis Berlin, Dresden, Nürnberg, München zu fahren und benötigen dafür keine weitere Fahrkarte.

Wenn Sie weiterreisen möchten, erhalten Sie im DB Reisezentrum oder in einer DB Agentur ein kostenfreies „helpukraine“-Ticket ausgestellt, das in der 2. Klasse bis zu Ihrem gewünschten Zielort gilt. Bitte zeigen Sie Ihren ukrainischen Ausweis (Pass/ID) dann bei der Fahrkartenkontrolle im Zug mit vor.

Informationen zu Ihrer Fahrt und Ankunft in Deutschland

 

FAQ zur Ukrainehilfe

Für die Einreise nach Deutschland reicht der ukrainische Pass oder ein entsprechendes ukrainisches Ausweisdokument. So können Sie dann in jeden weiteren Nahverkehrszug an Ihr Ziel reisen.

Für Weiterreise im Fernverkehr bekommen Sie ein kostenfreies Ticket „helpukraine“ im DB Reisezentrum. Es wird bis zu Ihrem gewünschten Zielort (auch im Ausland) ausgestellt.

Ab 01.03.2022 können Ukraine-Flüchtende, die aus Polen, Tschechien, Österreich nach Deutschland einreisen mit ihrem Pass einreisen. Es ist keine Fahrkarte notwendig.

Wenn Sie anschließend zu Freunden, Verwandten oder Bekannten mit einem Fernverkehrszug (ICE, TGV, RJX, IC/EC) weiter reisen wollen, erhalten Sie in jedem DB Reisezentrum oder DB Agentur ein kostenfreies „helpukraine“-Ticket.

Nahverkehrszüge können Sie ohne jegliche Fahrkarte, allein mit Ihrem Ausweisdokument nutzen.

Nachdem Sie in Deutschland aus Richtung Osten angekommen sind, erhalten Sie im DB Reisezentrum oder der DB Agentur ein kostenfreies helpukraine-Ticket bis zu ihrem gewünschten Zielort. Dieser kann auch im Ausland liegen.

Wir sind noch in der Abstimmung mit unseren Partnerbahnen. Aktuell können Sie Ziele in folgenden Ländern erreichen:

Belgien, Dänemark, Frankreich (ICE, TGV und Thalys), Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Slowakei, Tschechien und Südtirol, wenn Sie einen Eurocity nutzen, der bis Verona, Bologna oder Venedig fährt.

Ja, Sie können Ihre Kinder mitnehmen. Kinder unter 15 Jahre werden auf die Fahrkarte des Erwachsenen mit eingetragen.

Hunde können mitgenommen werden. Sie müssen angeleint sein und dürfen Mitreisende nicht stören.

Zunächst gilt diese Regelung bis auf Weiteres.

Das helpukraine-Ticket gilt 2 Tage zur Fahrt zum Zielort.

Das helpukraine-Ticket gilt in allen DB Fernverkehrszügen. Darüber hinaus können auch Nahverkehrszüge genutzt werden.